Odborná pomoc při řešení partnerských a manželských problémů a krizí

Problémy v komunikaci, nevěra, žárlivost, domácí násilí, rozvod, rozchod, žárlivost, vysoký věkový rozdíl, rozdíly v majetku, vzdělání a společenské vrstvě, alkohol a drogy, patologické hráčství.

Podpora v obtížných životních situacích, psychologická první pomoc

Těžká nemoc, závislosti, rozvod nebo rozchod, ztráta zaměstnání, nadměrné vytížení, změna finanční situace, problémy a konflikty, úmrtí v rodině, též podpora rodinných příslušníků a známých.

Pomoc s problémy spojenými s profesním životem

Profesní směřování, zvládání stresu, time-management, syndrom vyhoření, problém s nadřízeným/podřízeným, práce na dálku, profesní nezdar, nadměrné vytížení, ztráta zaměstnání.

Řešení individuální problematiky

Nízké sebevědomí, problémy s lidmi kolem sebe, problémy se zvládáním emocí, zvládání změn, stres, úzkostné stavy, nespavost, kritické myšlení.

zážitková psychoterapie Jiří Staněk

Zážitková

Terapie musí být zážitková, což znamená, že vedeme klienta k tomu, aby prožíval dopad minulých událostí v přítomnosti. A souběžně klient prožívá svojí pozitivní Životní energii v současnosti. Jednou z cest, která pomáhá prožívat klientům jejich negativní energii dopadů je tělová paměť. K energetickému posunu však může dojít pouze tehdy, když klienti prožívají oboje zároveň: negativní energii dopadu událostí a pozitivní energii jejich životní síly.

systemická psychoterapie Jiří Staněk

Systemická

Terapie musí působit jak v intrapsychickém, tak v interaktivním systému, v nichž klient prožívá svůj život. Intrapsychický systém zahrnuje emoce, percepce, očekávání, touhy a spirituální energii jedince - tyto všechny části jsou v systemické interakci. Interakční systém zahrnuje jednak vztahy z minulosti i vztahy současné, které osoba prožila. Tyto dva systémy jsou ve vzájemné interakci. Změna v jednom systému vyvolává změnu v druhém systému. Nicméně, transformační změna je energetický posun v intrapsychickém systému, který potom navodí změny v systému interaktivním.

pozitivně zaměřená psychoterapie Jiří Staněk

Pozitivně zaměřená

V Transformační systemické terapii dle Satirové terapeut aktivně pomáhá klientovi přerámovat jeho percepce, vytvářet možnosti, naslouchat pozitivnímu poselství univerzálních tužeb a spojovat klienta s jeho/její Životní energií.Terapie je zaměřená na zdraví a možnosti, oceňování zdrojů a na očekávání růstu spíš než na patologizaci či řešení problémů.

Change

Zaměřená na změnu

Těžištěm Transformační systemické terapie dle Satirové je transformační změna, během celého sezení jsou kladeny procesové otázky, jejichž kladení je spojeno se změnou. Otázky typu „ co by se muselo pro Tebe změnit, aby sis odpustil?" , poskytují klientovi příležitost prozkoumat nezmapovaná místa uvnitř jejich intrapsychického systému.